lauantai 19. marraskuuta 2022

 KIINTEISTÖVEROT 2


Täydennän edellistä kirjoitustani kiinteistöveroista vakituisen asunnon

verotuksen perusteista, nimittäin vakituisen asunnon maapohja (tontti)

verotetaan yleisen kiinteistöveron mukaan, Liedossa ensi vuonna

siis tämä prosentti on 1,0 valtuuston päätöksen mukaan.


Esimerkkinä oma ok-taloni Liedon Asemalla maksoi 2022

1067 m2 tontista yleistä kiinteistöveroa 58,77 euroa, uusi

vero tulee olemaan tältäosin 48,98 euroa.  Kokonaisuutena

okt:n kiinteistöverot ei tule laskemaan, koska rakennuksia

koskeva vero-osuus tulee nousemaan rakennuskustannusten nousun takia.


Yleisen kiinteistöveron määrityksessä on useita muuttuvia

tekijöitä kuten sijainti, liikenneyhteydet, rakennusoikeus,

käytetty rakennusoikeus ja tärkeimpänä alueella tehtyjen

tonttikauppojen hinta.

Tilastojen mukaan keskimääräinen kiinteistövero on

Liedossa 320 euroa, josta rakennuspohjan arvo on noin

25 %, loput verosta tulee rakennuksista 0.41 %:n mukaan,

joka on veron alaraja.

Kiinteistöveroa ollaan uudistamassa ja uusi laki tulee

mahdollisesti voimaan vuonna 2024.

Jokaiselle kiinteistönomistajalle on lähetetty laskelma

kiinteistöveroista maaliskuussa, mutta monikaan meistä

ei siihen ole syvällisesti tutustunut, se kyllä kannattaisi.perjantai 18. marraskuuta 2022

 KIINTEISTÖVEROT

Liedon kaupunginvaltuustossa päätettiin maanantain 14.11.22 kokouksessa

mm kiinteistöveroista.  Tavallinen mökkiläinen, kuten minä tai naapuri

omakotitalossaan maksaa vakituisen asumisen kiinteistöveroa, joka on

Liedossa 0,41 % kiinteistön verotusarvosta.  0,41 % on vakituisen asumisen

kiinteistöveron alarajassa, eli veron euromääräinen summa ei voi laskea

ellei vakituisen asunnon verotusarvo muutu.  Käytännössä Liedossa

vakituisen asumisenkin vero pikemmiten hivenen nousee, koska rakennuskustannusindeksin

nousu nostaa verotusarvoa, toisaalta asumiskiinteistön arvo alenee 1,25 %

vuodessa.  Verot lasketaan 1.1. tilanteen mukaan.


Liedon kaupunginhallituksen oikeistoenemmistö päätti esittää

valtuustolle, että yleistä kiinteistöveroa lasketaan 1.2 %:sta 1.0 %:iin.

Tulevien eduskuntavaalien kunniaksi sovittiin, että ehdotus tehdään

Tomi Pohjankukan nimiin.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa puolueet isoimmasta pienimpään

käyttivät talousarviopuheenvuorot.  Perussuomalaisten puheenvuoron

käytti luonnollisesti Tomi Pohjankukka.  Puheenvuorossa oli monia

kiinnostavia yksityiskohtia, mutta puhujalle ei ollut siihen menessä

vielä selvinnyt, että yleinen kiinteistövero ja vakituisen asumisen

kiinteistövero ovat kaksi eri asiaa, kertaan vielä, jos yleinen

kiinteistövero laskee, niin se ei vaikuta mitään vakituisen asunnon

kiinteistöveroon, ei ainakaan laske sitä.


Turun Sanomien tämän päiväisen (18.11.) artikkelin mukaan, vaikuttaa siltä,

ettei asia ole kirkastunut edes kaupunkimme johdolle.


Erikseen voisin mainita, että maatalous- ja metsämaasta ei

makseta lainkaan kiinteistöveroa, tänä vuonna lisäksi on olemassa

ylimääräinen maatalouden tuotantotilojen kiinteistöveron tuki, joka

voi olla 10-35.000 euroa, veroalen vaikutusta ei ole vielä osattu arvioida.

Yleisen kiinteistöveron laskun on arvioitu vähentävän kaupungin

verotuloja Liedossa 420.000 euroa, joka vastaavalla summalla

huonontaa kaupunkilaisten palveluja.  Hyötyjiä ovat muista kuin

asumiskiinteistöistä veroa maksavat, kuten yritykset, hallinomistajat,

tstorakennusten ja kauppojen yms omistajat.